Dimence Groep

lid raad van bestuur

De Dimence Groep heeft mevrouw Rian Busstra benoemd als nieuw lid van de raad van bestuur met ingang van 15 augustus aanstaande. Zij vult daarmee de vacature in die is ontstaan door het vertrek van mevrouw Herma van der Wal. Mevrouw Busstra is op dit moment directeur zorg van Transfore. Mevrouw Busstra zal samen met de heer Marco Verheul een collegiale raad van bestuur vormen, waarbij Marco Verheul de rol heeft van voorzitter.


Over mevrouw Busstra

Mevrouw Busstra startte op 1 april 2020 als directeur zorg van Transfore. Transfore is gespecialiseerd in de forensische ggz en behoort bij de acht stichtingen die deel uitmaken van de gehele Dimence Groep. De vier jaar daarvoor was zij werkzaam bij het Forensische Circuit van GGZ Drenthe en vervulde ze verschillende rollen binnen en deels buiten GGZ Drenthe. Ze rondde een academische leergang mens- en organisatieontwikkeling af en ontwikkelde een visie op duurzaam inspirerende organisaties. Als psychiater heeft ze diverse functies bekleed.

Organiseren van innovatie, mensen en teams

Mevrouw Busstra wil graag bijdragen aan de ambities van Dimence Groep. “Ik loop nu een jaar mee en de Dimence Groep spreekt mij enorm aan als organisatie. Er zijn zo veel mooie mensen en vernieuwende initiatieven. Tegelijkertijd zie ik ook veel uitdagingen waar niet zomaar een eenvoudige oplossing voor bestaat. Ik zet me graag in voor het verder bouwen aan een duurzaam inspirerende organisatie, waar echt contact, samenwerking over grenzen heen en blijven ontwikkelen centraal staan. Mede door het volgen van een leergang mens- en organisatie-ontwikkeling ben ik steeds meer overtuigd geraakt van de mogelijkheden die er bestaan om mensen tot hun recht te laten komen in organisaties en over hoe dagelijks met elkaar leren en ontwikkelen kan helpen om steeds betere kwaliteit te realiseren voor allen die een beroep op ons doen. Met die kennis wil ik graag aan de slag.”


Ervaring

De heer Wim Boomkamp, voorzitter raad van toezicht, is zeer verheugd met de komst van Rian Busstra.
“We verwelkomen Rian graag in ons bestuur. De schat aan ervaring die zij meeneemt als psychiater, alsmede haar vernieuwende ideeën voor de toekomst van de Dimence Groep, zijn van grote waarde voor de opdracht waar we voor staan. De Dimence Groep heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een toonaangevende instelling in de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Er staat een sterke en solide organisatie die zich prachtig blijft ontwikkelen. We wensen Rian veel succes in haar nieuwe rol.”