Dimence Groep

Lid Raad van Toezicht, Auditcommissie

Friso de Roos (1979) is per 1 april benoemd als nieuw lid raad van toezicht en als lid van de Auditcommissie van de Dimence Groep. Hij volgt daarmee Jouke Haringsma op die per 31 december is afgetreden i.v.m. het bereiken van de maximale zittingstermijn.  

De Roos is sinds 2020 directeur bestuurder Financiën en bedrijfsvoering bij woningcorporatie Accolade in Friesland. Als financieel bestuurder van een woningcorporatie is hij in de positie dat hij veelvuldig in aanraking komt met geld, mensen en stenen. Dit geeft hem kennis van drie expertisegebieden die hij ook graag wil inzetten in het toezicht op de Dimence Groep.


Waarom hij solliciteerde als lid raad van toezicht bij de ggz-instelling verwoordt hij als volgt: “Ik ben gezegend met mooie talenten en een grote hoeveelheid (mentale) veerkracht. Hoe mooi is het om deze kwaliteiten juist weer ten goede te laten komen aan de doelgroep die de Dimence Groep bedient.”

Ontwikkelingen ggz

Hij ziet in de geestelijke gezondheidszorg allerlei ontwikkelingen die om zijn aandacht zullen vragen. Zo noemt hij het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) als voorbeeld. “Ik zie hele specifieke uitdagingen in het nieuwe ZPM. De bekostiging spitst zich hierdoor alleen nog maar toe op directe tijd, waardoor ook de focus in de urenverantwoording verandert.” Ook stelt hij kritische vragen met betrekking tot het IZA. “Ik zie de nodige uitdagingen in het akkoord waarbij ik mij oprecht afvraag of dit nu de antwoorden zijn waar we om smachten in de zorg. Of is het oude wijn in nieuwe zakken?”

Natuurlijk heeft vastgoed binnen de Dimence Groep zijn interesse. “In het beheer van de vastgoedportefeuille van Dimence Groep is het, in een steeds veranderende speelveld, een uitdaging om met beperkte middelen zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de gebouwen en deze verder te verduurzamen.”

Tot slot geeft hij aan dat hij zich wil inzetten voor de ontwikkeling van medewerkers en de tekorten op de arbeidsmarkt. “Met een kleine 3.000 medewerkers aan boord zal ook de (door)ontwikkeling van uitstekende professionals een altijd blijvend aandachtspunt zijn.”

Wim Boomkamp, voorzitter raad van toezicht, over de komst van Friso de Roos: “We zijn blij met zijn komst. Met zijn kennis en ervaring is hij een mooie aanvulling op de huidige raad van toezicht.”