Dimence Groep

Voorzitter Raad van Toezicht

De Dimence Groep benoemt de heer Wim Boomkamp per 1 januari 2017 als voorzitter van de Raad van Toezicht. De Dimence Groep is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn in Oost-Nederland. 
 
De heer Boomkamp is tot 1 januari 2018 voorzitter College van Bestuur van Saxion Hogeschool. Na zijn afscheid bij Saxion Hogeschool wil hij zich verder maatschappelijk verbreden. Daarbij ligt zijn hart bij de (semi-) publieke sector, zoals het onderwijs, de cultuur en de zorg.
 
De heer Boomkamp licht zijn motivatie toe voor de functie van voorzitter bij de Dimence Groep: “Ik voel me sterk betrokken bij mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. Dat was van toepassing in het hbo, waar ik me steeds sterk heb gemaakt voor een toenemende groep kwetsbare studenten. Maar dit geldt ook voor diverse vroegere en huidige toezichthoudende functies, zoals in de Jeugdzorg en in het speciaal onderwijs. De doelstellingen van de Dimence Groep passen mij dan ook goed.” Terug.