Gemeente Rotterdam

Directeur Publieke Gezondheid 

Mevrouw Saskia Baas-van Leeuwen is per 1 juli 2018 benoemd tot directeur Publieke Gezondheid bij de gemeente Rotterdam.
 
Uit hoofde van deze functie is mevrouw Baas tevens directeur van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en ambtelijk eindverantwoordelijke voor de wettelijke taken van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) van de 15 gemeenten die samen de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond vormen.
 
Mevrouw Baas is al ruim acht jaar goed bekend met de Rotterdamse en regionale zorgketen. Na een succesvolle switch van de financiële dienstverlening naar de zorgsector, heeft mevrouw Baas meerdere directie-/bestuursfuncties in verschillende ziekenhuizen in Rotterdam vervuld.
 
De bestuursleden van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Gemeenschappelijke Regeling GGD hebben ook ingestemd met de benoeming, daarmee is de definitieve opvolging van de directeur Publieke Gezondheid afgerond. Vanaf juli 2018 vormt mevrouw Baas samen met de heer De Zwart de tweekoppige directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Terug.