Divosa

Bestuursvoorzitter

Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering vrijdagmiddag 4 november stemden Divosa-leden in met de benoeming van nieuwe bestuursvoorzitter de heer Erik Dannenberg. 
 
Mevrouw Jellemiek Zock, vice-voorzitter en lid van het dagelijks bestuur van Divosa, lichtte de keuze voor de heer Dannenberg toe tijdens de Algemene Ledenvergadering en vroeg om instemming die zij unaniem ontving. Mevrouw Zock zei ontzettend blij te zijn met de voordracht van Dannenberg die ze omschreef als een betrokken, bevlogen bestuurder met kennis van zaken. 
 
De heer Dannenberg stelde zichzelf daarop kort voor en schetste zijn achtergrond. Gestart als hulpverlener voor dak- en thuislozen belandde hij snel in leidinggevende rollen. Van 2005 tot  2014 was de heer Dannenberg namens het CDA wethouder in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociale domein. Het kunnen acteren op verschillende niveaus is nog steeds iets waar hij voldoening uit haalt; van meepraten over stelstelwijzigingen tot concrete cases op verschillende werkterreinen. De heer Dannenberg heeft daarnaast ervaring opgedaan als voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’. Als voorzitter van de VNG-delegatie onderhandelde hij met het Rijk over de nieuwe Wmo en Jeugdwet. Momenteel begeleidt hij als adviseur transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg en (beschermd) wonen.
 
In zijn introductie vroeg de heer Dannenberg zich hardop af waarom het zo vaak moet gaan over ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Hij stelt dan ook voor: “Draai het om: waarom staat de arbeidsmarkt zo ver af van zo veel mensen? Wie er zo naar kijkt, ziet nieuwe oplossingen.” Met die oplossingen wil de heer Dannenberg liefst morgen aan de slag. Op 1 januari 2017 start hij als voorzitter van Divosa. Terug.