Divosa

Voorzitter

Het Algemeen Bestuur van Divosa, vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, draagt de heer Erik Dannenberg unaniem voor als nieuwe voorzitter. Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op vrijdag 4 november 2016 zal het bestuur de voordracht toelichten en kunnen leden zich erover uitspreken. Als de Algemene Ledenvergadering de voordracht overneemt, zal de heer Dannenberg in januari 2017 starten bij Divosa. Hij volgt de heer René Paas op die eerder dit jaar is benoemd tot Commissaris van de Koning in Groningen.
 
De heer Dannenberg heeft ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk is hij actief geweest in de hulpverlening aan mensen die verslaafd waren, dakloos waren geraakt en aan gezinnen met meerdere ernstige problemen. Eerst in uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen. Van maart 2005 tot maart 2014 was hij namens het CDA wethouder in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociale domein. Daarnaast was de heer Dannenberg voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’. Als voorzitter van de VNG-delegatie onderhandelde hij met het Rijk over de nieuwe Wmo en Jeugdwet. Momenteel begeleidt hij als adviseur transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg en (beschermd) wonen.
 
Zijn werkervaring heeft de heer Dannenberg gesterkt in zijn overtuiging dat mensen die het op eigen kracht even niet redden gebaat zijn bij oprechte aandacht van hun gemeente. “Om actief mee te kunnen doen in de samenleving is het essentieel dat we uitgaan van de talenten van mensen”, vindt hij. “Dat vereist dat gemeenten op een logische, eenvoudige en samenhangende wijze voorzien in werk, inkomen en ondersteuning.”
 
Het Algemeen Bestuur vindt dat de heer Dannenberg door zijn ervaring en functies gezag heeft verworven binnen het sociaal domein. Het bestuur is ervan overtuigd dat de beoogd voorzitter een grote bijdrage kan leveren aan de ingezette ontwikkeling van Divosa tot vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein. Terug.