Driezorg

Bestuurder

Mevrouw Janita Gorte is benoemd tot de nieuwe bestuurder van zorgorganisatie Driezorg. Haar belangrijkste taak is de organisatie aan te sturen bij het realiseren van de nieuwe strategische koers. Mevrouw Gorte start 9 november 2015.
 
“Met deze aanstelling zetten we een belangrijke stap om de organisatie toekomstbestendig te maken,” aldus Ellen Kruize, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Een nieuwe directeur-bestuurder zorgt voor zekerheid en stabiliteit. Een basis die nodig is, om verder te kunnen bouwen aan de nieuwe strategische koers. De nieuwe koers is noodzakelijk om ook op lange termijn beter het hoofd te kunnen bieden aan de landelijke veranderingen in de ouderenzorg en de strengere toetsingen van onder andere de inspectie. Om dit te realiseren gaat Driezorg de zorg anders organiseren.”
 
Mevrouw Gorte heeft ruime kennis en ervaring opgedaan in de zorgsector. Zo was zij onder meer werkzaam bij de KwadrantGroep, TSN Thuiszorg Groningen, Stichting Philadelphia Zorg en Zorgverzekeraar Achmea. Terug.