Dunea

Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen

Drinkwaterbedrijf Dunea heeft per 1 juli 2017 een nieuwe voorzitter en nieuw lid van haar raad van commissarissen benoemd. De heer Joris Backer wordt de nieuwe voorzitter en de heer Gerard  Doornbos is benoemd tot nieuwe commissaris Water(keten)beheer.
 
De heer Backer is een ervaren bestuurder, lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal en zelfstandig adviseur op het gebied van juridische en publiek/private vraagstukken. Hij bekleedt diverse toezichthoudende functies op het gebied van onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Zo is hij onder ander voorzitter van de Raad van Toezicht van de Maag Lever Darm Stichting.
 
De heer Doornbos brengt in zijn nieuwe functie veel ervaring mee vanuit de waterwereld. Hij is tot 1 september 2017 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland, vicevoorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater Deltaprogramma en bestuurslid van de Vereniging van Zuid Hollandse Waterschappen.

De heer Wim Drossaert, algemeen directeur van Dunea, is blij met de benoeming van beide commissarissen. “De waterwereld is volop in beweging en Dunea beweegt mee. De toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen is hierbij onontbeerlijk. Ik heb er het volste vertrouwen in dat beide heren die rol verder zullen versterken.” Terug.