Erasmus Universiteit Rotterdam

decaan Erasmus School of Law (ESL)

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft prof. mr. dr. Harriët Schelhaas benoemd als decaan van Erasmus School of Law (ESL). Schelhaas is momenteel hoogleraar Privaatrecht en vice-decaan van ESL aan onze Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Zij zal met ingang van 1 januari 2022 de functie van decaan bekleden. Deze functie wordt sinds 1 januari 2013 vervuld door prof. mr. dr. drs. Suzan Stoter. Het College van Bestuur is haar buitengewoon erkentelijk voor haar grote inzet en waardevolle werk.

Volgende ontwikkelingsfase ESL verder vormgeven
Zowel de adviescommissie als de faculteitsraad zijn positief over de benoeming. Er is een groot vertrouwen in Schelhaas om de volgende ontwikkelingsfase van de faculteit ESL verder vorm te geven. Ed Brinksma, voorzitter College van Bestuur en voorzitter van de selectiecommissie, is verheugd met deze benoeming en kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe decaan: “Harriët Schelhaas heeft niet alleen een uitstekende wetenschappelijke staat van dienst, maar heeft ook jarenlange ervaring als advocaat. Aangezien zij sinds 2015 al werkt als hoogleraar bij ESL en sinds 2020 actief is als vice-decaan, is ze uitstekend op de hoogte van het reilen en zeilen binnen deze faculteit op het gebied van onderwijs, onderzoek en zeker ook het management. Met deze gedegen basis zal zij uitstekend leidinggeven aan Erasmus School of Law.” 

Harriët Schelhaas over haar benoeming: “Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen als decaan van Erasmus School of Law. Ik ervaar het als een jonge, weinig hiërarchische, open en dynamische faculteit met een hoog no nonsense gehalte, dat past bij mij. We hebben veel studenten met een migratieachtergrond, waarmee we een mooie afspiegeling zijn van de maatschappij en vervullen een regio-functie in het onderwijs. In het onderwijs en onderzoek hebben wij veel contact met de praktijk, en denken als juristen mee met maatschappelijke problemen. Vanuit het credo ‘Where Law Meets Business’, zou ik de enorme expertise van deze faculteit graag verder koppelen aan de praktijk en aan de EUR Strategy 2024. Ik zie ernaar uit om dit te doen in nauwe samenwerking met de andere faculteiten van EUR en voel me vereerd om als decaan hieraan verder gestalte te mogen geven.”