erasmus universiteit rotterdam

lid college van bestuur

De raad van toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam mevrouw Ellen van Schoten per 1 januari 2021 benoemd tot derde lid van het College van bestuur (CvB). Mevrouw Van Schoten volgt hiermee mevrouw Ritsema van Eck op en wordt verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering.

Mevrouw Van Schoten is nu nog Chief Operating Officer (COO) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Voorzitter raad van toezicht, de heer Jaap Winter:
"We hebben vertrouwen in Ellen van Schoten een sterke bestuurder te hebben gevonden met grote ervaring op het brede terrein van de bedrijfsvoering. We zijn overtuigd dat Ellen met veel deskundigheid, overtuiging en enthousiasme de uitdagingen binnen haar portefeuille tegemoet zal treden."
 
Mevrouw Van Schoten is sinds 2017 COO van AFM en daar verantwoordelijk voor afdelingen bedrijfsvoering. Mevrouw Van Schoten heeft het grootste deel van haar carrière voor de publieke sector gewerkt, laatstelijk voor de Algemene Rekenkamer. Vanaf 2009 was zij daar Secretaris (algemeen directeur) en onder andere belast met de leiding van de ambtelijke organisatie. Daarvoor was zij werkzaam als director forensic auditing bij PricewaterhouseCoopers en als plaatsvervangend directeur bij het Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven. Ook vervulde zij verschillende functies bij het ministerie van Financiën en bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“Ik kijk er naar uit om bij deze vooraanstaande universiteit aan de slag te gaan. Het belang en de impact van onderwijs en onderzoek in onze maatschappij zijn groot. Graag zet ik mijn ervaring en netwerk in om de ambities van de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met mijn collega’s van het CvB en de decanen te verwezenlijken”, aldus mevrouw dr. Van Schoten.
 
Van Schoten is in 1999 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp control en audit van financiële derivaten bij niet-financiële instellingen. Naast dit doctoraat in de economie heeft zij een postdoctoraal Accountancy.

Mevrouw Van Schoten is benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht is tot benoeming overgegaan na consultatie van het CvB, de decanen en de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad.  De benoeming gaat in per 1 januari 2021 en als derde lid van het CvB wordt Van Schoten verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering en de centrale diensten Finance, Human Resources, Real Estate & Facilities en Information Technology.  Het CvB bestaat verder uit voorzitter prof. dr. Ed Brinksma en rector magnificus prof. dr. Rutger Engels.