Erasmus Universiteit Rotterdam

Secretaris College van Bestuur/ Directeur Algemene Bestuursdienst

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft mevrouw Ann O'Brien benoemd tot secretaris van het College van Bestuur en directeur van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Zij is nu nog zakelijk directeur en lid van het algemeen bestuur van het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag, Interuniversitair Centrum voor Internationaal en Europees Recht.

Mevrouw O’Brien begint op 8 augustus 2016 in haar nieuwe functie. Ze volgt de heer Ton van der Pijl op, die sinds begin dit jaar een andere functie bekleedt binnen de Erasmus Universiteit. Sindsdien werd de functie ad interim ingevuld. Als secretaris van het College van Bestuur en directeur van de Algemene Bestuursdienst wordt zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de bestuurlijke agenda en het management van de ABD.

Mevrouw O´Brien (1961) is Ierse van oorsprong, maar woont al sinds 1984 in Nederland. Ze werkt sinds 2008 bij het T.M.C. Asser Instituut; eerst als adjunct-directeur, later als zakelijk directeur en lid van het algemeen bestuur. Mevrouw O’Brien werkte eerder voor achtereenvolgens het VUmc, Elsevier Science en TU Delft. In Delft was zij onder meer afdelingshoofd Marketing & Communicatie bij de Faculteit voor Technische Natuurwetenschappen en senior adviseur Internationalisatie & Internationale Marketing.

De benoeming van mevrouw O’ Brien is volgens mevrouw Baele, voorzitter College van Bestuur, een verdere invulling van de strategische koers van de Erasmus Universiteit, gericht op meer diversiteit en de verdere internationalisering. De komende jaren zal mevrouw O’Brien een bijdrage leveren aan de interne en externe verbindingen van de universiteit, de integrale beleidsvoorbereiding en de voorbereiding van de instellingstrategie 2018-2022. Terug.