Erasmus Universiteit Rotterdam

Voorzitter College van Bestuur 

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft Kristel Baele benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Ze volgt per 1 december 2015 Pauline van der Meer Mohr op, die na bijna zes jaar terugtreedt. Baele is nu nog interim-voorzitter van Hogeschool Leiden.
 
Mevrouw Baele is sinds mei van dit jaar interim-voorzitter van Hogeschool Leiden. Daarvoor was ze van 2008 tot en met 2014 vicevoorzitter van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In de periode daarvoor werkte mevrouw Baele als zelfstandig interim-directeur en bestuursadviseur, voornamelijk in het wetenschappelijk hoger onderwijs, waaronder Universiteit Leiden. Ze begon haar carrière in Nederland aan TU Delft: achtereenvolgens als adjunct-directeur van de Universiteitsbibliotheek en faculteitsdirecteur Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek.
 
De in Vlaanderen geboren mevrouw Baele behaalde in 1979 haar bachelordiploma Politieke en Sociale Wetenschappen (cum laude) aan de Rijksuniversiteit Gent en twee jaar later haar masterdiploma in dezelfde studierichting (afstudeerrichting organisatiesociologie) aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Ook volgde zij het Executive Management Program aan business school IMD (Lausanne).
 
Mevrouw Baele, die sinds 1991 in Nederland woont, bekleedt ook een reeks functies naast haar reguliere werkzaamheden: lid van de Onderwijsraad, lid van de Raad van Advies van EP-Nuffic, lid van de Raad van Toezicht van de Politieacademie en lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein. Ook is ze actief geweest in diverse initiatieven en organisaties op het gebied van ondernemen, zorg en valorisatie.
 
De Raad van Toezicht is tot benoeming overgegaan na consultatie van het College van Bestuur, de decanen en de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad. Op de voordracht is unaniem positief gereageerd.
 
Mevrouw Baele is benoemd voor een periode van vier jaar. De CvB-voorzitter is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden en houdt zich bezig met het strategisch beleid, internationale aangelegenheden en externe contacten, onder meer met de regio Rotterdam, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen. Terug.