Espria

Lid Raad van Bestuur

Per 1 april 2023 is Grietje van Buiten benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Espria. Zij vervult hiermee de plek van derde bestuurslid, waarvoor in de afgelopen periode een procedure van werving en selectie heeft plaatsgevonden.

Grietje van Buiten is op dit moment werkzaam als directeur bij Alliade, een grote organisatie die jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg, werk en dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning biedt in Friesland. Daarvoor was zij langdurig werkzaam bij ziekenhuis Tjongerschans en Medisch Centrum Leeuwarden.

André Rouvoet, voorzitter Raad van Commissarissen Espria: “Haar brede ervaring in de zorg, verbindende competenties, evenals haar kracht om vernieuwend te denken en dóén, vormen belangrijke overwegingen voor deze benoeming. De portefeuille van Grietje zal onder meer gericht zijn op de innovatie van de zorg. Wij hebben er vertrouwen in dat haar vaardigheden en visie een waardevolle aanvulling zijn voor de Raad van Bestuur.”

Grietje van Buiten: “Samen werken aan de zorg voor morgen en de toekomst, daar voel ik mij verbonden mee. De toekomst vraagt om anders doen! Alleen op deze manier kunnen wij zorg blijven leveren die nodig is en past bij de vraag van de cliënt. Dat wij dit binnen Espria met 17.000 collega’s kunnen doen biedt veel kansen.”