espria

voorzitter raad van commissarissen

Espria heeft per 7 april de heer André Rouvoet als nieuw lid van de raad van commissarissen benoemd. Per 1 juni zal hij de huidige voorzitter de heer Han Noten opvolgen.

“Met corona op de voorgrond is het een bijzonder moment om als toezichthouder toe te treden bij zorgconcern Espria waarin een breed palet aan zorg vertegenwoordigd is.” geeft de heer Rouvoet aan. “Er liggen al grote uitdagingen in de zorg zoals arbeidsmarktproblematiek, domein overstijgende zorg en bijvoorbeeld de inzet van zorgtechnologie in het kader van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Bij het aangaan van deze uitdagingen zijn spelers als Espria onmisbaar: zij kunnen door hun schaal én door hun brede aanbod een koploper functie vervullen bij de noodzakelijke transformatie en vernieuwing. Nu komt daar de coronacrisis als uitdaging bij. Deze dynamiek sterkt mijn respect voor de inzet en solidariteit waarmee de professionals in de zorg, staf en ondersteunende diensten zich hard maken voor hun cliënten en patiënten. Ik hoop in mijn nieuwe rol mijn brede netwerk en kennis van het zorgstelsel, de financiering en de wet- en regelgeving hiervoor in te zetten.”

Huidige voorzitter de heer Noten: “André Rouvoet heeft een aansprekende visie op integrale zorg en samenwerking door ketenpartners. We kennen dat onder andere vanuit zijn inzet tijdens zijn
ministerschap voor de Centra voor Jeugd en Gezin. Deze visie komt sterk overeen met de visie van Espria op zorg voor kwetsbare mensen en de noodzaak om over de zuilen heen passende zorg te
organiseren.”


Per 7 april is de samenstelling van de raad van commissarissen van Espria als volgt:
  • de heer Bart Berden, 
  • de heer Marc van den Berg,
  • de heer Jo van Engelen,
  • mevrouw Jeanine Holscher,
  • de heer Han Noten (voorzitter tot 1 juni 2020),
  • mevrouw Jet de Ranitz en
  • de heer André Rouvoet (voorzitter vanaf 1 juni 2020).

De heer Noten treedt eind dit jaar af vanwege het aflopen van zijn tweede benoemingstermijn van vier jaar.