Erasmus Universiteit Rotterdam

Decaan Erasmus School of Philosophy

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de heer prof. dr. Hub Zwart per 1 oktober benoemd tot decaan van Erasmus School of Philosophy (ESPhil). De heer Zwart is nu nog hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en directeur van het Institute for Science in Society aan die universiteit.
 
De heer Zwart bekleedt in Nijmegen de leerstoel Filosofie van de natuurwetenschappen. Hij onderzoekt filosofische en maatschappelijke vragen rond de hedendaagse natuurwetenschappen, in het bijzonder levenswetenschappen zoals genomics, breinonderzoek en synthetische biologie. Het gaat om wetenschappelijke ontwikkelingen die vragen om filosofische reflectie en die ook een nieuw licht werpen op fundamentele opvattingen inzake natuur, leven, kennis, technologie en het menselijke bestaan. Volgens de heer Zwart is het de opgave van de filosofie om instrumenten en concepten te ontwikkelen om deze vraagstukken in een breder perspectief te plaatsen.
 
De heer Zwart studeerde psychologie en wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit. In 1993 promoveerde hij in Nijmegen cum laude in de wijsbegeerte. Hij was onder meer  onderzoeker aan het Centre for Bio-Ethics (Maastricht) voordat hij in 2000 hoogleraar werd. Hij was initiator van een master track Science in Society  bij zijn afdeling en wetenschappelijk directeur van het Centre for Society & Genomics. Hij richtte ook het Institute for Science in Society op, waarvan hij sinds 2005 directeur is.

Verder is de heer Zwart onder meer hoofdredacteur van het tijdschrift Life Sciences, Society and Policy en van de Library of Ethics and Applied Philosophy. Hij is auteur van veertien boeken. Terug.