erasmus universiteit rotterdam

decaan Erasmus School of History, Culture and Communication

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft prof. dr. Martine van Selm benoemd als decaan van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Mevrouw Van Selm is momenteel hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze gaat met ingang van 1 november 2020 de functie van decaan bekleden. Deze functie wordt sinds 24 juni 2019 waargenomen door prof. dr. Frank van der Duijn Schouten. Het College van Bestuur is hem buitengewoon erkentelijk voor zijn grote inzet en waardevolle werk als waarnemend decaan van ESHCC.

Toekomstige ambities ESHCC mede vormgeven
Zowel de adviescommissie als de faculteitsraad zijn positief over de benoeming van mevrouw Van Selm. Er is een groot vertrouwen in Van Selm om de toekomstige ambities van de faculteit ESHCC mede vorm te geven. Rutger Engels, rector magnificus, is verheugd met deze benoeming en kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe decaan: “Martine van Selm heeft niet alleen een uitstekende wetenschappelijke staat van dienst, maar zij zal met haar ervaring en haar kennis van de grotere processen op universitair niveau uitstekend leidinggeven aan de faculteit ESHCC.”

Mevrouw Van Selm over haar benoeming: “Ik verheug mij enorm om te beginnen als decaan van de ESHCC. Er is binnen de faculteit veel expertise op het gebied van media, cultuur en geschiedenis en de raakvlakken tussen die drie gebieden. ESHCC onderzoekers, docenten en studenten leveren een unieke bijdrage aan de universiteit, de stad Rotterdam en de Geesteswetenschappen in Nederland en daarbuiten. Ik voel mij vereerd om als decaan hieraan verder gestalte te mogen geven.”

Over Martine van Selm
Mevrouw Van Selm is hoogleraar Communicatiewetenschap, in het bijzonder Beeldvorming in Organisaties, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA en bekleedt deze leerstoel binnen de programmagroep Corporate Communicatie van de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). Tussen 2010 en 2020 was zij directeur van het College of Communication.

Zij promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen bij de vakgroep Psychogerontologie (1998) op een onderzoek naar zingevingsproblematiek in de tweede levenshelft. Ze combineert sindsdien haar gerontologische expertise over ouder worden met haar communicatiewetenschappelijke achtergrond. Van 1998 tot 2010 werkte ze bij de afdelingen Communicatiewetenschap en Sociaal Wetenschappelijke Onderzoeksmethoden van de Radboud Universiteit. Van Selm ontving diverse subsidies voor onderwijsinnovaties en onderzoek, o.a. binnen het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

Mevrouw Van Selm is voorzitter van het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC), lid van de Raad van Advies van de opleiding Journalistiek van de Hogeschool Windesheim en had zitting in talrijke nationale en internationale onderwijsreviewcommissies.