Erasmus Rotterdam Universiteit

Rector magnificus

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft prof.dr. Rutger Engels benoemd tot rector magnificus. Hij volgt per 15 juni 2018 prof.dr. Huibert Pols op, die terugtreedt in verband met zijn pensionering. Prof.dr. Engels is nu nog voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut en faculteitshoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.
 
Prof.dr. Rutger Engels (1968) is sinds 2014 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut. Daarnaast is hij sinds 2016 faculteitshoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie van Preventie en Interventie aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.
 
Engels doet internationaal toonaangevend onderzoek naar de ontwikkeling en preventie van middelengebruik en internaliserende problemen bij jongeren. Voor zijn grote maatschappelijke impact ontving hij in 2011 de Huibregtsenprijs. Daarnaast ontving hij gedurende zijn wetenschappelijke carrière meerdere andere prijzen en grants, zoals de Radboud Science Award en diverse NWO en career grants.
 
Prof.dr. Engels studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Maastricht. Na drie jaar in Utrecht te hebben gewerkt werd Engels in 2001 benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij ook enige tijd vicedecaan onderzoek en directeur van het Behavioural Science Institute was.
 
Teamplayer
Hans Smits, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Rutger Engels is een internationaal gerespecteerde wetenschapper die met zijn achtergrond en profiel uitstekend past bij de Erasmus Universiteit. Hij is een teamplayer die met zijn persoonlijkheid en leiderschapsstijl mensen kan inspireren en bruggen kan slaan in onze diverse en internationale academische gemeenschap. Denk daarbij aan het verder versterken van de multidisciplinaire aanpak van de Erasmus Initiatives. Rutger Engels is daarnaast goed in staat om talent te ontwikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de plannen en ambities van de Erasmus Universiteit.”
 
De Raad van Toezicht is tot de benoeming overgegaan na een zorgvuldige procedure. Die behelsde uitgebreide consultatie van een breed samengestelde sollicitatiecommissie (bestaande uit de leden van het College van Bestuur, decanen en de Universiteitsraad) en de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad. De profielschets voor de nieuwe rector kwam samen met de universitaire gemeenschap tot stand. De Universiteitsraad heeft positief geadviseerd op de voordracht van Rutger Engels.
 
Rutger Engels: “Ik vind het een voorrecht om rector magnificus van deze mooie universiteit te mogen worden. De afgelopen jaren is er veel bereikt, daar wil ik graag op voortbouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s in het College van Bestuur, de decanen en de universitaire gemeenschap het onderzoek en onderwijs in Rotterdam verder te versterken.”
 
Overdracht
Rutger Engels is benoemd voor een periode van vier jaar. Hij begint op 1 mei 2018, de rectoraatsoverdracht is op 15 juni. Tegelijk met zijn benoeming als rector magnificus wordt hij hoogleraar in Rotterdam, verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). . Terug.