Federatie Medisch Specialisten

Voorzitter

In de Algemene Vergadering van donderdag 8 december is Piet-Hein Buiting benoemd tot voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Hij volgt per 1 januari 2023 Peter Paul van Benthem op.

Buiting studeerde geneeskunde, geschiedenis en bedrijfskunde. Hij heeft ruime ervaring in de ziekenhuiswereld en zorgsector. In de afgelopen jaren bekleedde hij diverse bestuurlijke functies in het Slingeland Ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Als interim-bestuurder werkte hij in het Deventer ziekenhuis, Atrium Medisch Centrum en Maasstad Ziekenhuis. Tot november dit jaar was hij voorzitter raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De benoeming is vooralsnog voor drie jaar. 
 
Piet-Hein Buiting (1962): ‘Er spelen voor de medisch specialist veel ontwikkelingen tegelijkertijd. In hoog tempo verschijnen er nieuwe technologische mogelijkheden, zoals nieuwe behandelmethoden, thuismonitoring en kunstmatige intelligentie. Maar de zorg staat ook onder druk, door toenemende complexiteit, personeelstekorten en financiële beperkingen. Met die toegenomen belasting is het voor alle professionals in de zorg een grote uitdaging om onze patiënten passende zorg te blijven bieden. De Federatie heeft hierbij een belangrijke rol. Met de wetenschappelijke verenigingen heeft de Federatie zijn wortels in de haarvaten van de zorg. En door het bundelen van de krachten kan de Federatie vernieuwingen in gang zetten. Samen met de andere partijen in de zorg wil ik mij, ook vanuit mijn eigen medische achtergrond, hard maken voor een duurzame en innovatieve ontwikkeling van ons vak, zodat zowel de huidige medisch specialisten als degenen die nu in opleiding zijn, onder evenwichtige werkomstandigheden en goede voorwaarden kunnen blijven zorgen voor de patiënt.’

‘Met Piet-Hein Buiting krijgt de Federatie een gekend goede bestuurder met een groot hart voor de positie van de medisch specialist', aldus Van Benthem.