Fontys

Bestuursvoorzitter

De Raad van Toezicht van Fontys Hogescholen heeft besloten mevrouw Nienke Meijer te benoemen tot voorzitter van het College van Bestuur.
 
Mevrouw Meijer maakt sinds 2009 deel uit van het College van Bestuur van Fontys. Wanneer haar huidige positie in het college is ingevuld zal mevrouw Meijer de functie van bestuursvoorzitter gaan vervullen en vertrekt de huidige voorzitter, de heer Marcel Wintels. Naar verwachting zal dit tegen het einde van 2013 plaatsvinden.
 
Dit besluit is mede genomen op basis van een groot aantal gesprekken waaruit gebleken is dat er een groot draagvlak is in de organisatie voor de benoeming van Nienke Meijer als bestuursvoorzitter.
 
De Raad van Toezicht heeft tevens besloten tot verlenging van de aanstelling van bestuurslid Wilma de Koning voor een nieuwe termijn van vier jaar.
 
De Raad van Toezicht heeft ook het proces opgestart voor het aantrekken van een nieuw collegelid. Het streven is deze procedure in het najaar 2013 succesvol af te ronden. Terug.