Frion

Twee leden Raad van Toezicht

Mevrouw Marian Verkerk en de heer Jan den Boon versterken vanaf 1 januari 2019 de raad van toezicht van Frion, aanbieder van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in Overijssel.

Mevrouw Marian Verkerk is hoogleraar zorgethiek aan de Rijksuniversiteit en het UMC Groningen. Ethiek, reflectievaardigheden en moreel beraad hebben de focus in haar werk. Wetenschappelijke inzichten combineert zij met advies en consultancy in de praktijk van de zorg. Zo is zij onder andere voorzitter van de leidende coalitie patiëntenparticipatie van het UMCG. Mevrouw Verkerk heeft ruime ervaring als toezichthouder in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, ouderenzorg en ziekenhuiswereld.

De heer Jan den Boon is gynaecoloog en lid van de raad van bestuur van Medisch Spectrum Twente. Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke thema’s in zijn loopbaan, waarin hij zijn medisch-specialisme steeds heeft gecombineerd met bestuurlijke functies. Hij is onder andere betrokken bij het Value Based Healthcare programma van Santeon - topklinische ziekenhuisgroep; en de tuchtcolleges in Amsterdam en Zwolle. Daarnaast is hij onder meer toezichthouder bij de medisch-ethische toetsingscommissie Twente.

De heer Sjef Czyzewski, voorzitter raad van toezicht Frion: “Ik ben zeer verheugd dat wij twee nieuwe leden met een indrukwekkende staat van dienst in onze Raad van Toezicht welkom kunnen heten. Met hun rijke kennis en ervaring is de Raad van Toezicht in alle opzichten op volle sterkte.”