Frion

Voorzitter raad van toezicht

Op 21 september 2017 is de heer Sjef Czyzewski toegetreden tot de raad van toezicht van Frion. Hij neemt de voorzittersrol over van de heer Ad Akkerman die afscheid neemt vanwege het verstrijken van zijn zittingstermijn.

De heer Czyzewski heeft als ondernemer en bestuurder in de GGZ altijd gezocht naar nieuwe wegen die ten goede komen aan mensen die kwetsbaar zijn en het zonder hulp niet redden in onze samenleving. Waardoor hij bouwde aan een nieuwe toekomst, die wordt gedragen door de samenleving. Zijn ambitie, visie en gedrevenheid passen bij de ambitie van Frion. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn dan ook verheugd dat de heer Czyzewski zijn ervaringsrijkdom wil inzetten als voorzitter van de raad van toezicht. Terug.