Frion Zorg

Voorzitter Raad van Bestuur

De heer Hugo Broekman is per 1 januari de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Frion - ondersteuning bij een verstandelijke beperking.

De heer Broekman behaalde zijn bul in de rechtsgeleerdheid. Hij was eerder werkzaam als directeur van zorgverzekeraar Delta Lloyd en bij Talant (dochterorganisatie van Zorggroep Alliade) als directeur in de gehandicaptenzorg. Nu is hij binnen Zorggroep Alliade directeur bij dochterorganisatie Meriant voor verpleging en verzorging.

De her Sjef Czyzewski, voorzitter raad van toezicht Frion: “Hugo Broekman heeft ruime ervaring in leidinggevende functies en heeft veel kennis van en ervaring met ontwikkelingen in de zorg. In zijn werk combineert hij een strikte focus op cliënten en een goede samenwerking met andere partijen met een gezonde bedrijfsvoering.”

De heer Broekman was voorzitter van de raad van commissarissen van Thuiszorgorganisatie Evita en directeur Strategie, Beleid en Verantwoording a.i. bij Erasmus Medisch Centrum. Afgelopen jaren heeft hij zich toegelegd op waardegedreven zorg, als lid Adviesraad van de Value Based Health Care Centre Europe, wat steeds meer opgang vindt. Hierbij worden ervaringen van patiënten en cliënten intensief gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De heer Broekman: “Bij Frion kunnen cliënten zo veel mogelijk hun eigen leven leven met passende begeleiding, dat wil ik graag doorontwikkelen. Uniek aan Frion vind ik de manier waarop de cliëntcommunicatie wordt vormgegeven.” Terug.