Fusieorganisatie Plantein en Zorggroep Tellens (nieuwe naam Patyna)

Voorzitter Raad van Bestuur

De heer Johan Krul wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de beoogde fusieorganisatie Plantein en Zorggroep Tellens (nieuwe naam Patyna). Hij volgt daarmee Tellens-bestuurder Arend Schenkel op en Plantein interim-bestuurder Bernard Arnold. De heer Krul start op de beoogde fusiedatum van 1 januari 2016. 

Vanaf de fusiedatum zal de nieuwe organisatie worden geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De voorzitter daarvan is de heer Krul. Hij en mevrouw Anneke Aldenkamp, die als lid toetreedt tot de nieuwe Raad van Bestuur, zullen in de komende jaren de boegbeelden van de organisatie zijn.
 
De heer Krul, momenteel bestuurder van woningcorporatie Acantus in de provincie Groningen, kent de
regio door zijn eerdere functie als gemeentesecretaris van de gemeente Südwest-Fryslan goed. In de
zorgsector die sterk in beweging is, is hij met zijn kennis, ervaring en gedrevenheid goed op zijn plaats. Ook mevrouw Aldenkamp, die haar sporen in de sector ruimschoots heeft verdiend, kijkt er naar uit samen met de heer Krul en alle andere medewerkers de ambities van de fusieorganisatie te realiseren: samen nog betere ouderenzorg leveren. De huidige Raden van Toezicht hebben er vertrouwen in dat de nieuwe organisatie onder leiding van de heer Krul en mevrouw Aldenkamp deze ambitie realiseert.
 
De nieuwe organisatie zal werkzaam zijn in de gemeenten Südwest-Fryslan, Littenseradiel, De Fryske
Marren, Franekeradeel en Tytsjerksteradiel. De organisatie telt ca. 2.800 medewerkers, die vanuit ruim 30 locaties verantwoordelijk zijn voor een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan ruim 3.000 ouderen, van thuiszorg tot en met intensieve verpleeghuiszorg. De naam van de fusieorganisatie wordt in het najaar bekend gemaakt. Terug.