gemeente amsterdam

directeur ruimte & duurzaamheid

15 oktober 2020 start Josja van der Veer als directeur bij de directie Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Zij volgt daarmee Esther Agricola op bij de directie die ruimte maakt voor de duurzame toekomst van Amsterdam.

Van der Veer heeft een loopbaan in stedelijke ontwikkeling op haar naam staan, waarin zij verschillende rollen heeft gehad: van onderzoeker, adviseur, tot gebiedsontwikkelaar, belegger en de laatste jaren als opdrachtgever voor de Campus van de Vrije Universiteit in het Kenniskwartier Zuidas. Van der Veer heeft ervaring opgebouwd in uiteenlopende gebiedsopgaven in alle windrichtingen van de stad.
Stedelijk directeur Ruimte en Economie Henk Jagersma: “Josja van der Veer brengt voor de gemeente Amsterdam grote ervaring mee vanuit de markt en is de laatste tien jaar in haar functie bij de Vrije Universiteit nauw verbonden geweest met de stad Amsterdam. Op de terreinen van duurzaamheid is zij een voorhoedespeelster”.

Josja van der Veer: “Ik heb een passie voor de stad en vind het een enorme eer dat ik een bijdrage mag leveren aan de transitie in de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam. De directie Ruimte & Duurzaamheid heeft veel geïnvesteerd in de bouwstenen voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. Graag zet ik mijn talenten in om dit brede bouwwerk verder te brengen en uit te voeren. Ik denk daarbij aan de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 met draagvlak onder burgers en stakeholders, de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 aan de hand van het Amsterdams Klimaat akkoord, onder andere met de partners in Amsterdam City Deal, en de vele andere aspecten ten aanzien van schone lucht, water, ondergrond, groen, openbare ruimte en vervoer”.

“Als een hele belangrijke opgave zie ik ook de voortgaande woningproductie, met de daarvoor benodigde plancapaciteit, het tempo daarin met behoud van betaalbaarheid. Dit alles vraagteen sterke samenwerking binnen de directie, met andere directies binnen het cluster Ruimte & Economie en met de partners in de stad en regio. Ik ga investeren in die verbinding en zie uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega’s”.