Gemeente Amstelveen

Manager Beleid

De directie van de gemeente Amstelveen heeft Gonneke Gelderloos per 1 juni 2012 aangesteld als manager beleid. Na de ambtelijke samenvoeging met de gemeente Aalsmeer zal de afdeling twee besturen gaan bedienen.
 
Mevrouw Gelderloos zal vanuit deze positie verder vorm en inhoud geven aan de veranderende rol van strategie naar regievoering in de samenleving, van beschouwing naar actie. Zij is afkomstig van gemeente Alphen aan den Rijn waar ze de afgelopen vijf jaar leiding heeft gegeven aan de afdeling Maatschappelijke  Ontwikkeling. Daarnaast heeft ze als voorzitter van de projectgroep harmonisatie het sociaal beleid en de decentralisaties binnen het sociale domein mede vorm gegeven  voor de drie fusiegemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn. Terug.