gemeente amsterdam

afdelingsmanager diversiteit

Mevrouw Diana Landveld begint per 1 december als afdelingsmanager Diversiteit bij de gemeente Amsterdam.

In haar nieuwe functie zal mevrouw Landveld ook nauw samenwerken met wethouder Groot Wassink, verantwoordelijk voor onder meer de portefeuille diversiteit. De afdeling Diversiteit valt onder de directie Onderwijs, Jeugd en Zorg binnen het cluster Sociaal van de gemeente.

Mevrouw Landveld is nu nog werkzaam in Stadsdeel Zuid Amsterdam. Hier geeft zij leiding aan het team Bestuursondersteuning en is zij tevens waarnemend manager Veiligheid. Voor zij aan de slag ging bij Stadsdeel Zuid, werkte mevrouw Landveld bij andere onderdelen van de gemeente en ook bij de politie.