gemeente amsterdam

directeur masterplan zuidoost

Mevrouw Saundra Williams wordt programmadirecteur van Masterplan Zuidoost van de gemeente Amsterdam. Vanaf maart wordt mevrouw Williams (Paramaribo, 1969) programmadirecteur alliantie van Zuidoost. Daarmee is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het masterplan Zuidoost, een langjarig programma waarmee de alliantiepartners het perspectief van de jeugd, de leefbaarheid en veiligheid in Zuidoost willen verbeteren. Het plan richt zich op vier onderwerpen: wonen, werk, onderwijs en veiligheid. Betrokken zijn bewoners, politie, openbaar ministerie, onderwijsinstellingen, jeugdhulpverlening, woningcorporaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken, bedrijven, werkgevers en gemeente Amsterdam.

Mevrouw Williams studeerde Sociale Wetenschappen in Utrecht en is op dit moment artistiek leider bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Eerder was zij langdurig werkzaam in de maatschappelijke en culturele sector in Zuidoost. Ze was directeur van de Theaterwerkplaats, bedrijfsmanager van het Bijlmerparktheater en voorzitter van het bestuur van de Heesterveld Creative Community en het Open Atelier.

Over haar nieuwe functie zegt mevrouw Williams:
”Ik ben blij dat ik weer terug ben in Zuidoost. Het stadsdeel is me dierbaar en ik zie er naar uit om me de komende jaren, samen met de partners van de alliantie, in te zetten voor duurzame en structurele verbeteringen. Mijn doel is dat de jeugd in Zuidoost zich gezien, gehoord en bevestigd voelt.”

Stadsdeelvoorzitter mevrouw Tanja Jadnanansing verheugt zich op de samenwerking:
“In het masterplan is er onder meer veel aandacht voor jongeren en het betrekken van bewoners bij de toekomst van Zuidoost. Saundra’s ervaring en ambities sluiten daar perfect op aan.”