Gemeente Amsterdam

Gemeentesecretaris

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft Arjan van Gils benoemd als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Amsterdam. De heer Van Gils gaat deze functie bekleden vanaf 1 juni 2012.

Als gemeentesecretaris van Rotterdam heeft de heer Van Gils bijgedragen aan de ontwikkeling van een efficiënt functionerende lokale overheid en aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie tot één concern. In Amsterdam staat de ambtelijke organisatie niet alleen voor forse bezuinigingen en hervormingen, ook zal de samenhang en samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke onderdelen versterkt moeten worden. De verdere ontwikkeling tot één concern wordt een van de prioriteiten van de nieuwe algemeen directeur.

Eerder was de heer Van Gils gemeentesecretaris van de gemeente Enschede, ook tijdens de vuurwerkramp in mei 2000. Hij was werkzaam bij de politie Rotterdam Rijnmond en daarvoor bekleedde hij diverse functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en een opleiding aan de Politieacademie, dienden als basis voor Van Gils’ carrière, die begon bij de Amsterdamse politie. De heer Van Gils heeft aangegeven zich in Amsterdam te willen vestigen met zijn gezin. Terug.