Gemeente Amsterdam

Ombudsman

De heer Arre Zuurmond zal door het presidium van de gemeenteraad van Amsterdam worden voorgedragen als de nieuwe Gemeentelijke Ombudsman. Behalve voor de gemeente Amsterdam is de ombudsman werkzaam voor de gemeenten Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland en Zaanstad, de Stadsregio Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland.
 
De heer Zuurmond (1959) is sinds 1981 werkzaam op het terrein van het openbaar bestuur. Zijn aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en het verbeteren van de dienstverlening. De heer Zuurmond is bestuurskundige en beschikt over ruime onderzoekervaring. Hij was als onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (1981-1988), hij promoveerde cum laude op een NWO-onderzoek (1989-1994), Hij was bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden (2002-2006).
 
In 2000 richtte hij een eigen onderzoeks- en adviesbureau op: Zenc. Sinds 2010 is hij wetenschappelijk directeur van de Kafkabrigade die door hem werd opgericht om “onnodige bureaucratie te bestrijden”. Namens de Kafkabrigade verrichtte hij onderzoek- en advieswerk voor opdrachtgevers zoals de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Door de jaren heen heeft de heer Zuurmond ook diverse adviestrajecten voor de gemeente Amsterdam verzorgd.
 
De heer Zuurmond volgt de heer Ulco van de Pol op die per 1 juni 2013 zijn werkzaamheden heeft beëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De selectiecommissie bestond uit raadsleden van de gemeenten Amsterdam, Almere en Zaanstad. De benoeming vindt plaats door de gemeenteraden van bovengenoemde gemeenten. Naar verwachting zal de heer Zuurmond in de vergadering van 11 september 2013 door de Amsterdamse gemeenteraad worden beëdigd. Terug.