gemeente Arnhem

gemeentesecretaris / algemeen directeur

Per 1 juni 2022 heeft de gemeente Arnhem een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur: Jan Herman de Baas (1961). 

De Baas vervult de functie al sinds 15 juni 2021 op interim basis. Hij is unaniem als beste kandidaat naar voren gekomen vanuit de wervings- en selectieprocedure die is begeleid door een extern gespecialiseerd bureau. Het college dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur moet aanwijzen ziet in De Baas een ervaren gemeentesecretaris/algemeen directeur die beschikt over de in het profiel beschreven competenties. De Baas is een verbinder die sensitief is richting politiek, bestuur en organisatie. Bovendien is het bekend met Arnhem en de regio.

De Baas was niet alleen interim-secretaris in Arnhem, maar ook voor diverse andere gemeenten en voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht.