gemeente delft

twee directeuren

Gemeente Delft heeft twee nieuwe directeuren benoemd, mevrouw Hanneke Schippers is benoemd tot directeur Ruimte & Economie. De heer Ronald Derks is Delft's nieuwe directeur Samenleving & Veiligheid. 
 
Mevrouw Hanneke Schippers is op dit moment afdelingsmanager Stedenbouw & Planologie bij de gemeente Den Haag, bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Voor die dienst is zij tevens plaatsvervangend portefeuilledirecteur Economie, Mobiliteit, Ruimte. 
 
De heer Ronald Derks is thans hoofd Advies Samenleving en waarnemend directeur Samenleving en Veiligheid bij de gemeente Delft, vanaf 1 april 2020 wordt hij vaste directeur aldaar.
 
Mevrouw Schippers treedt per 1 juni in dienst, maar zal feitelijk eerder starten, waarschijnlijk 15 mei.