Gemeente Den Haag

Directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest

Op 1 januari start Chris Schaapman als directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Dat heeft de gemeente Den Haag vandaag bekend gemaakt.

Als directeur moet Schaapman gaan zorgen voor de uitvoering van de de punten in de Brede Aanpak Zuidwest, een plan dat is opgesteld door bewoners, ondernemers, woningcorporaties, scholen en (oud)politici. Een belangrijke taak voor Schaapman is het verder samenbrengen en activeren van mensen en partijen zodat ze gezamenlijk werken om van Den Haag Zuidwest weer een goede plek te maken om te leven en de bewoners perspectief te bieden.

Burgemeester Jan van Zanen is blij met de benoeming. “Chris staat tussen de mensen en weet partijen mee te krijgen. Hij kent de stad en de wijk, heeft ervaring met de grootstedelijke problemen en weet bovendien hoe de gemeente werkt. Ik hoop dat hij ervoor kan zorgen dat alle partners en betrokkenen in Zuidwest samen slagvaardig en doelgericht, maar ook zeker met plezier flinke stappen zullen zetten voor de huidige en toekomstige bewoners van Zuidwest.”

In Zuidwest gaat de komende jaren veel veranderen. Woningen worden gerenoveerd en er komen 10.000 nieuwe woningen bij. “De opgaven in Zuidwest zijn groot", vertelt Schaapman. "Een vijfde van de bewoners leeft in armoede, vijftien procent zit in de bijstand, mensen leven hier gemiddeld tien jaar korter dan andere Hagenaars in goede gezondheid. Gelukkig willen veel bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid daar samen wat aan doen. Al die partijen verbinden en samen met al die mensen zorgen voor goede resultaten, daar zit mijn kracht en energie. En dat zal soms best ingewikkeld zijn of tijd kosten, maar ik geef niet snel op. Ik ben pas tevreden als de bewoners van Zuidwest het verschil ervaren."