Gemeente Den Haag

Directeur dienst Publiekszaken

De heer ir. Mohamed el Achkar MCM is m.i.v. 1 april 2016 benoemd tot algemeen directeur van de dienst Publiekszaken (DPZ) van de gemeente Den Haag. Momenteel is de heer El Achkar werkzaam bij de Nationale Politie als strategisch adviseur en programmamanager.

De heer  El Achkar (1973) is sinds 2011 werkzaam bij politie. Tot 2014 als directielid bij de politie Haaglanden waar hij leiding heeft gegeven aan verschillende bedrijfsvoering onderdelen waaronder Financiën, ICT en Huisvesting.
In deze rol heeft hij onder meer het nieuwbouwproject de YP in stadsdeel Ypenburg aangestuurd. Ook was hij verantwoordelijk voor de regie op de reorganisatie die leidde tot de vorming van de politie-eenheid Den Haag, een samenvoeging van de oud korpsen Haaglanden en Hollands Midden. In zijn huidige functie ontwikkelde hij een landelijke visie op ontwikkelingen als radicalisering, etnisch profileren en interne uitsluiting en speelde hij een belangrijke rol bij de aanpak van de gebeurtenissen in de Schilderswijk.

Tussen 2002 en 2011 was de heer El Achkar werkzaam bij TNT Post in verschillende functies, waaronder als Marketing Director van TNT Post International Mail. Hij gaf daar leiding aan diverse strategische vernieuwingsprocessen.

Naast zijn professionele loopbaan is hij, vanuit zijn passie voor de publieke zaak, betrokken (geweest) bij talloze maatschappelijke organisaties en initiatieven. Zo is hij nu lid van de Raad van Toezicht van stichting TANS (The Ambitious Networking Society) en van de adviescommissie van Kansfonds. 
De heer El Achkar studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft en  heeft een mastergraad in Change Management behaald bij het Sioo. Terug.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer