GGD Rotterdam-Rijnmond

Directeur Publieke Gezondheid

Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft mevrouw Elly van Kooten benoemd tot directeur Publieke Gezondheid. Ook de leden van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond en de leden van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben hiermee ingestemd.
 
Uit hoofde van deze functie is mevrouw Van Kooten tevens directeur van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en ambtelijk eindeverantwoordelijke voor de wettelijke GGD taken van de 15 gemeenten die samen de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond vormen. Vanaf september 2015 vormt mevrouw Van Kooten samen met de heer Onno de Zwart de tweekoppige directie Publieke Gezondheid, Welzijn en Zorg van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.
 
Mevrouw Van Kooten is momenteel werkzaam als directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hiervoor vervulde zij diverse leidinggevende functies binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
 
Mevrouw Van Kooten start 1 september 2015. Terug.