Gemeente 's-Hertogenbosch

Directeur Cultuur, Welzijn en Sociale Zaken

Per 1 februari 2012 is mevrouw Miriam Nienhuis benoemd tot directeur CWZ. Mevrouw Nienhuis was tot dat moment gemeentesecretaris van Ridderkerk.

De gemeente ’s Hertogenbosch zocht door de komende bezuinigingen en wetswijzigingen met de daarmee samenhangende decentralisatie in diensten een koersbepalend leider die vanuit visie en strategie de grote lijn helpt herdefiniëren. Mevrouw Nienhuis wordt daarvoor als de juiste persoon gezien die met haar achtergrond de juiste in- en externe verbindingen kan leggen tussen de verschillende beleidsterreinen. Als specifieke opdracht geldt het realiseren van praktische en probleemgerichte interventiekracht in een gecompliceerde sector. Terug.