Gemeente Tilburg

Directeur Duurzame Stad

Mevrouw Marianne Linde is benoemd als de nieuwe directeur duurzame stad van de gemeente Tilburg. Zij zal starten op 1 oktober 2017.
 
Mevrouw Linde studeerde Sociale Geografie in Utrecht. Zij is aan diezelfde universiteit gepromoveerd op onderzoek naar de gevolgen van demografische ontwikkelingen voor de Nederlandse woningmarkt. Daarna heeft zij ruim 15 jaar gewerkt voor de rijksoverheid (Rijkswaterstaat, RIVM en Milieu- en Natuurplanbureau) op het gebied van verstedelijking, gezonde leefomgeving, mobiliteit en vervoer, natuur, milieu en duurzame ontwikkeling.
 
Informatie brengen naar mensen die betrokken zijn bij beleidsontwikkeling of -uitvoering, is een rode draad in haar werk. Mevrouw Linde combineert inhoudelijke kennis over leefbaarheid en duurzaamheid met een ruime ervaring op het vlak van management en politiek-bestuurlijke processen.
 
De afgelopen jaren was mevrouw Linde directeur bij TNO en Geodan. Buiten haar werk is zij ook actief op het gebied van duurzame ontwikkeling. Per 1 oktober zal zij starten als directeur duurzame stad. Deze directeur gaat de komende jaren onder andere aan de slag met het programma leefbaarheid, de agenda groen in en om de stad, klimaatadaptatie en wijkgericht werken. Terug.