Gemeente Utrecht

Concernmanager Financiën & Control

De heer Frank Halsema wordt per 1 juni 2015 aangesteld als Concernmanager Financiën & Control bij de gemeente Utrecht.
 
De heer Halsema beschikt over ruime ervaring op het gebied van concernfinanciën & control en programmamanagement binnen gemeenten. In 2008 startte hij bij de gemeente Arnhem als hoofd concernfinanciën & control, en was hij plaatsvervangend concerncontroller en plaatsvervangend directeur concernstaf. Circa twee jaar later maakte hij binnen dezelfde gemeente de stap naar concerncontroller/CFO. In deze functie vervulde hij een leidende rol in de reorganisatie van de bedrijfsvoering en was hij lid van het veranderteam.
 
Binnen de gemeente Utrecht zal de heer Halsema optreden als strategisch adviseur van het college van B&W, de algemeen directeur en de directieraad op het gebied van Financiën, Control, Inkoop en Juridische zaken. Het betreft vernieuwende en integrale strategische advisering over kaderstelling en op dit gebied van bedrijfsvoering. Daarnaast vormt hij ook de vakinhoudelijke adviseur van de wethouder Financiën en ondersteunt de wethouder bij het vervullen van zijn rol binnen het college en bij de gemeenteraad.
 
De heer Halsema is momenteel voorzitter 100.000+ gemeenten van financieel directeuren / concerncontrollers en zal dit blijven vervullen. Terug.