Gemeente Utrecht

Directeur Communicatie

Mark de Boer (38) begint 15 februari als directeur Communicatie bij de gemeente Utrecht. De Boer werkt als kwartiermaker bij directie Concernstaf en Strategie bij de gemeente Rotterdam, en was daar tot vorig jaar directeur Communicatie. Eerder heeft hij gewerkt als projectmanager bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en was hij woordvoerder bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Hij wordt eindverantwoordelijk voor de communicatiefunctie binnen de gemeente Utrecht. Tevens wordt hij strategisch adviseur van het college van B&W, de algemeen directeur en de directieraad op het gebied van communicatie. In Utrecht hebben sommige leidinggevenden naast hun hiërarchische taak ook een expliciete brede inhoudelijke opdracht. Voor Mark de Boer geldt dat hij zich zal bezig houden met de coördinatie van en aanscherping van de profilering en positionering van de stad Utrecht als stad van healthy urban living. Deze door Utrecht gekozen strategie maakt de groei van de stad naar 400.000 inwoners op een goede manier mogelijk. Het verder verstevigen van verbindingen met stedelijke, regionale en nationale publieke en private partners is hiervan onderdeel. Terug.