gereformeerde scholengroep

bestuurder

De raad van toezicht van de Gereformeerde Scholengroep heeft de heer Edwin van Hoorn benoemd tot bestuurder per 1 mei 2020.

Onder de Gereformeerde Scholengroep vallen het Gomarus College (voortgezet onderwijs) en ROC Menso Alting (mbo). De Gereformeerde Scholengroep verzorgt onderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

De heer Van Hoorn zal de plaats innemen van de in 2019 vertrokken bestuurder, de heer Heek, en de interim-bestuurder, de heer Havinga.

De heer Van Hoorn was hiervoor onder andere directeur bij Landstede Groep waar hij werkte voor diverse mbo- en vo-scholen. Hierdoor heeft hij brede kennis van het onderwijs opgebouwd en inzicht verkregen in de actuele uitdagingen van het onderwijs. Met de benoeming van de heer Edwin van Hoorn kan er binnen afzienbare tijd met alle medewerkers en andere betrokkenen een vervolg gegeven worden aan de ontwikkeling van de scholen en het eigentijdse gereformeerde onderwijs in Noord-Nederland.