ggd ghor nederland

adjunct-directeur

Mevrouw Joëlle Staps wordt de nieuwe adjunct-directeur van GGD GHOR Nederland, de vereniging van alle GGD’en en GHOR bureaus in Nederland. Mevrouw Staps – op dit moment plaatsvervangend directeur sport binnen het ministerie van VWS – start per 1 september in haar nieuwe rol.

“Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de sportsector als directeur van twee grote sportbonden en meest recent als plaatsvervangend directeur sport binnen het ministerie van VWS, maak ik nu de overstap naar het veld van de publieke gezondheid en veiligheid. Een leuke en uitdagende stap. GGD GHOR Nederland zet zich samen met haar leden in voor de gezondheid en veiligheid van alle Nederlanders. Ik kijk er naar uit om hier aan bij te dragen”, aldus mevrouw Staps.

“Als vereniging zijn we sterk gegroeid de afgelopen jaren. Dat is niet vreemd, gezien de steeds belangrijker wordende rol van de GGD’en en de GHOR bureaus in het bevorderen van de gezondheid van alle mensen. Die groei vraagt om een steeds verder gaande professionalisering van onze organisatie. We zijn blij dat Joëlle ons team komt versterken, om daar samen met ons de komende tijd verder vorm aan te geven” zegt de heer Hugo Backx, directeur van GGD GHOR.

GGD GHOR Nederland is belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Binnen de vereniging bundelen de directeuren van de vijfentwintig GGD’en en GHOR bureaus in Nederland hun krachten, en vertegenwoordigt de organisatie 12.000 professionals.