GGD Noord- en Oost-Gelderland

directeur publieke gezondheid

Het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft mevrouw Jacqueline Baardman per 1 oktober benoemd tot nieuwe directeur Publieke Gezondheid (DPG).

Sinds 2015 is mevrouw Jacqueline Baardman sectormanager leefomgeving bij GGD Hart voor Brabant. Zij is goed ingevoerd in de publieke gezondheid en heeft ervaring met beleidsontwikkeling op landelijk niveau. Mevrouw Baardman heeft in haar huidige functie ook te maken met crisisbeheersing.

Sinds 2012 is de functie DPG wettelijk ingevoerd. Dit om Nederland beter voor te bereiden op grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere rampen. De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). In die laatste hoedanigheid is de DPG lid van de directie van de veiligheidsregio. In dit geval de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft ingestemd met de benoeming.
 
De heer Gert van den Berg, wethouder van Nunspeet en voorzitter van GGD Noord- en Oost-Gelderland, zegt dat het GGD-bestuur blij is met de komst van mevrouw Baardman: 'Als bestuur zijn we overtuigd dat zij met haar inhoudelijke kennis en enthousiasme een verdere impuls kan geven aan het uitwerken van innovaties en het verder ontwikkelen van de organisatie. Wat dit betreft kan zij voortbouwen op de goede basis die Dick ten Brinke hiervoor heeft gelegd.'