GGD Regio Utrecht

Directeur Publieke Gezondheid

Het Algemeen Bestuur van de GGD Regio Utrecht heeft de heer Peter Bos benoemd tot directeur Publieke Gezondheid.

Op 1 januari 2014 is, na unanieme instemming door de deelnemende gemeenten, de GGD regio Utrecht ontstaan. Deze gemeentelijke gezondheidsdienst werkt voor alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Hiermee is nu, zoals wettelijk voorgeschreven, het werkgebied gelijk aan dat van de veiligheidsregio. De organisatie is de voortzetting van de GGD Midden-Nederland, aangevuld met een aantal taken vanuit de vroegere GG&GD van de gemeente Utrecht.

Aan het hoofd van deze nieuwe GGD staat vanaf 21 januari de heer Peter Bos. Hij is door het Algemeen Bestuur benoemd als nieuwe Directeur Publieke Gezondheid. De heer Kruisselbrink – voormalig directeur GGD Midden-Nederland - is benoemd als adjunct-directeur. De heer Bos combineert de functie directeur Publieke Gezondheid met de functie van directeur van de Veiligheidsregio Utrecht.  Terug.