GGMD voor Doven en Slechthorenden

Bestuurder

De heer Harry Bosma is benoemd tot bestuurder van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD). Hij volgt per 1 juni 2017 huidig bestuurder Kees Knol op.
 
De heer Bosma heeft na zijn verpleegkundige opleiding sociale wetenschappen gestudeerd en vervolgens zijn MBA behaald. Zijn bestuurlijk directionele kwaliteiten heeft hij aanvankelijk opgedaan bij diverse onderdelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en daarna met name bij twee multifunctionele zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel is hij werkzaam als divisiedirecteur bij de Stichting Amerpoort te Baarn en als toezichthouder in de VVT. In het verleden was de heer Bosma onder meer voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal.
 
Over zijn overstap naar GGMD zegt hij: “GGMD voor Doven en Slechthorenden is een prachtige organisatie waar veel medewerkers zelf ook weten wat het is om doof of slechthorend te zijn. De organisatie biedt een mooi, breed en landelijk palet aan geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Ik kijk ernaar uit om samen met alle betrokkenen de ingeslagen weg te continueren en daarbij de kansen die er liggen op te pakken.” Terug.