GRWRE

Algemeen directeur

Mevrouw Yvonne van Mierlo per 1 juni de nieuwe algemeen directeur van de GRWRE, de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Zij krijgt daarmee de leiding over de uitvoeringsorganisaties Ergon en het Participatiebedrijf.

Mevrouw Van Mierlo is op dit moment werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur bij Movisie, een landelijke kennisinstituut voor sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Van 2010 tot 2015 is ze wethouder geweest bij de gemeente Helmond met Economische Zaken, Sociale Zaken, Financiën, P&O en Brainport als portefeuilles. Voor haar wethouderschap was zij ruim 15 jaar werkzaam in commerciële en directiefuncties op het gebied van arbeidsbemiddeling en ontwikkeling.

Maandag 19 maart is Van Mierlo benoemd door het bestuur van de GRWRE. Bestuursvoorzitter en wethouder gemeente Eindhoven, Staf Depla: “Onze inwoners die zelf niet aan betaald werk kunnen komen, verdienen de beste ondersteuning omdat iedereen mee moet mogen doen. Met de komst van Yvonne van Mierlo krijgt Ergon een nieuwe directeur die zowel op regionaal als landelijk niveau hiermee brede ervaring heeft. Haar netwerk en vaardigheden zijn belangrijk om bedrijven enthousiast te maken en te houden om deze inwoners een werkplek te bieden. De vijf gemeenten die samenwerken met Ergon hebben ook een gezamenlijk re-integratiebedrijf opgezet, het Participatiebedrijf. Yvonne heeft de expertise om het aanbod nog beter toe te snijden op de verschillende groepen mensen die hiervan gebruik maken en hen dus effectiever te helpen.”

Mevrouw Van Mierlo geeft aan veel zin te hebben in de functie: "Mijn drijfveer is dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Ik kijk uit naar een mooie, constructieve samenwerking met het bedrijfsleven, gemeenten en de diverse instellingen in de Brainport regio. Een regio waar mijn hart ligt en waarin ik graag van betekenis wil zijn." Terug.