Regio Haaglanden

directeur publieke gezondheid

Mevrouw Annette de Boer is benoemd tot nieuwe directeur Publieke Gezondheid bij de gemeenschappelijke regeling GGD-Veilig Thuis Haaglanden en directeur uitvoeringsorganisatie GGD bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag.

Mevrouw De Boer krijgt de leiding over GGD Haaglanden, over de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Geneeskundige Meldkamer, zij start per 3 juni 2019.
 
Mevrouw De Boer is van oorsprong epidemioloog en werkte als manager bij het RIVM. De laatste 7 jaar was zij adviseur bij Berenschot. Zij deed opdrachten op het gebied van volksgezondheid en veiligheid. Ook werkte mevrouw De Boer voor departementen, GGD’s en zorginstellingen. "In deze nieuwe functie wil ik ervoor zorgen dat de verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen minder groot worden. Ik geloof in preventie als een belangrijk middel," aldus De Boer.
 
GGD Haaglanden, GHOR en de geneeskundige meldkamer werken voor de volgende negen gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.