Haagse Hogeschool

Lid College van Bestuur

De heer Rajash Rawal wordt per 1 september aangesteld als lid van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool. De heer Rawal volgt mevrouw Susana Menéndez op, die de functie tien jaar lang bekleedde maar hier 1 september mee stopt.
 
Momenteel is de heer Rawal directeur van de faculteit Management en Organisatie van De Haagse Hogeschool, hij wordt belast met de portefeuille met daarin o.a. onderwijs, internationalisering, onderzoek en innovatie. Na een zorgvuldig sollicitatieproces bleek de heer Rawal van alle kandidaten het beste te passen op het daartoe opgestelde profiel, waarin actieve ervaring in onderwijs(vernieuwing), oog voor diversiteit en wereldburgerschap, kennis van en visie op praktijkgericht onderzoek binnen het hbo en ruime (directie)ervaring in een internationale context leidende thema’s waren.
 
De heer Rawal is al 20 jaar in verschillende hoedanigheden verbonden aan de Haagse Hogeschool, van bezoekend uitwisselingsstudent via docent/onderzoeker bij de opleiding European Studies (toen nog HEBO geheten) tot zijn huidige functie als faculteitsdirecteur. Twee rode draden in de carrière van de heer Rawal, zowel in zijn jaren bij De Haagse alsook daarvoor, zijn lesgeven/docentschap en internationalisering. Op deze beide gebieden heeft hij een grote kennisbasis ontwikkeld, en ook een zeer actief, internationaal academisch netwerk.
 
De heer Rawal’s grote verbondenheid met de organisatie op verschillende lagen maakt hem de perfecte kandidaat voor de functie. Hij was actief betrokken bij de totstandkoming van twee van onze belangrijkste visiedocumenten voor de aankomende jaren, onze onderwijsvisie en –kader en ‘Onderzoek versterkt’, onze onderzoeksstrategie, de kernelementen en -waarden die hierin worden beschreven, zitten in zijn genen. Terug.