HagaZiekenhuis

Lid Raad van Bestuur Financiën en Bedrijfsvoering

Vincent van Rijswijk wordt per 1 oktober 2024 lid van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis. Als CFO is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën en bedrijfsvoering.

Vincent van Rijswijk heeft ruime bestuurlijke ervaring in de zorg. Sinds 2019 is hij lid van de raad van bestuur van Amsta, een Amsterdamse zorgorganisatie met circa 30 locaties voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als directeur bij Cordaan, Delta Psychiatrisch Centrum, GGZ Friesland en de Noordwest Ziekenhuisgroep.

De raad van toezicht is blij met de komst van Vincent van Rijswijk. Voorzitter Marleen Barth: “Vincent van Rijswijk is een ervaren bestuurder in de zorg, die heeft laten zien dat hij organisaties duurzaam financieel en bedrijfsmatig gezond kan maken en houden.”

Vanaf 1 oktober vormt Vincent van Rijswijk samen met bestuursvoorzitter Peter van der Meer en medisch bestuurder Ilse van Stijn de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis. De raad van bestuur bestaat hiermee uitsluitend uit bestuurders met een vaste aanstelling.  Marleen Barth: “Met dit uitstekende team is de bestuurlijke stabiliteit van ons ziekenhuis voor jaren geborgd. Dat is wat het HagaZiekenhuis nodig heeft om de beste patiëntenzorg op de beste plek in de regio Den Haag en Zoetermeer te kunnen blijven aanbieden.”

Vincent van Rijswijk volgt Hans Turkesteen op, die de afgelopen anderhalf jaar als interim-bestuurder werkzaam was in het HagaZiekenhuis. Hans Turkesteen vervult deze functie nog tot 1 september. Barth: “We zijn Hans veel dank verschuldigd voor alles wat hij heeft gedaan om ons ziekenhuis in rustiger bestuurlijk vaarwater te brengen. Zijn inzet en betrokkenheid zijn onmisbaar geweest in het scheppen van de randvoorwaarden voor een vitale toekomst van het HagaZiekenhuis. We wensen hem alle succes.”