HAN

Directeur Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij

Mevrouw dr. Saskia van der Lyke is door het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) benoemd tot directeur van de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (FGGM). De benoeming gaat in per januari 2015. Mevrouw Van der Lyke heeft hiervoor gewerkt als directeur bij Stichting ISZ De Brug en bij Stichting Beukenstein, beide organisaties voor verpleging van en thuiszorg aan ouderen. 
 
Mevrouw Van der Lyke heeft ruime kennis van en ervaring in onderwijs, onderzoek en in het gezondheids(wetenschappelijke) beroepenveld. Na cum laude te zijn afgestudeerd als hbo-verpleegkundige heeft mevrouw Van der Lyke Gezondheidswetenschappen gestudeerd. Voor haar scriptie over zorg en techniek ontving zij de Catharina Pijlsprijs van de Rijksuniversiteit Limburg. Aansluitend is zij gepromoveerd in de Gezondheidswetenschappen met een proefschrift over mantelzorgbeleid.
 
Mevrouw Van der Lyke heeft onder meer bij de Christelijke Hogeschool Windesheim gewerkt als achtereenvolgens docent, teamleider, opleidingsmanager en managementteamlid bij de opleiding Verpleegkunde en de School of Health Care. Recentelijk heeft zij als directeur ervaring opgedaan in reorganisatie-, fusie- en cultuurveranderingsprocessen. Terug.