Hanzehogeschool Groningen

Dean Life Sciences and Technology

Het College van Bestuur heeft mevrouw Victorine de Graaf-Peters benoemd als dean van het Instituut voor Life Science & Technology. Mevrouw De Graaf-Peters treedt per 1 januari 2013 in functie.

Mevrouw De Graaf is aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd in ontwikkelingspsychologie en neuropsychologie, waarna zij in 2007 is gepromoveerd in de medische wetenschappen.

Zowel bij de Rijksuniversiteit Groningen als bij de Hanzehogeschool Groningen heeft zij docentfuncties bekleed. In de periode 2008-2010 is zij als manager Healthy Ageing inhoudelijk verantwoordelijk geweest voor de programmering van het gelijknamige programma.

Momenteel is zij nog werkzaam als senior beleidsadviseur onderwijs, wetenschap en vakinhoud bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Terug.