het abc

directeur-bestuurder

De raad van toezicht van Het ABC – virtuoos in onderwijs, heeft mevrouw Marianne Dijkstra benoemd als nieuwe directeur bestuurder.
 
Mevrouw Dijkstra is sinds kort gestart in haar nieuwe positie bij Het ABC. Het ABC levert expertise die gericht is op waarde gedreven kwaliteitsverbetering in het onderwijs, samen met gemeenten en andere partners zoals welzijnsorganisaties.
 
Mevrouw Dijkstra was hiervoor business unitmanager Sociaal Domein bij BMC Adviseurs. Eerder vervulde zij functies bij de domeinen Maatschappelijke Ontwikkeling en Uitvoering binnen BMC.
 
Na haar doctoraalstudie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam was mevrouw Dijkstra werkzaam in verschillende beleidsfuncties rondom de gebieden jeugd en onderwijs in Amsterdam.